O nama Kontakt informacije Home DACC Đikić d.o.o Blog   Blog

Kontakt informacije


Adresa:

Augusta Brauna 10/IV,
71000 Sarajevo (BA)

Kontakti:

tel.: 00 387 (0) 33 268-660
fax.: 00 387 (0) 33 268-662
E-mail: info@dacc.ba

Identifikacijski broj: 4200008640002
PDV broj: 200008640002
Djelovodni broj: 0184728
Rješenje Kantonalnog suda u Sarajevu broj UF/I - 956/04 od 08.06.2004.godine

20 godina plus

Đikić d.o.o. - DACC, osnovan je još 1990. godine. Iskustvo i znanje koje smo akumulirali kroz više od 25 godina poslovanja, najbolja su garancija da ćete izborom naše kuće povući pametan potez.

Računovodstvene usluge

Računovodstvene usluge

Firme čije je poslovanje kompleksno, posebno razvijeno, te firme koje kontinuirano ulaze u nove projekte ili se suočavaju sa čestim kontrolama i posebnim zahtjevima, trebaju snažnu podršku poslovanju...

Knjigovodstvene usluge

Knjigovodstvene usluge

Knjigovodstveni paket usluga podrazumijeva knjiženje dostavljene dokumentacije i obuhvata finansijsko knjigovodstvo, materijalno knjigovodstvo, vođenje stalnih sredstava, sitnog inventara, obračun plata itd...