O nama Kontakt informacije Home DACC Đikić d.o.o Blog   Blog

Kečerski (WWE) meč sa inspekcijskim organima

Napisao novembar 15. 2018
Već gotovo 11 mjeseci kod jednog velikog klijenta imamo kontrole raznih nivoa i vrsta poreskih organa. Kontrole su organizirane tako da samo što nas napusti jedna, najavi se druga, slične ili čak iste vrste ali sa drugog nivoa. Toliko su ove kontrole česte da počinjemo sumnjati u dobronamjernost države. Izmislili smo čak i novi termin, "državni mobing" kojim interno opisujemo ovu situaciju. Ipak, ponajviše se osjećamo kao akteri WWE meča (kečeri) s tim što nas nema ko odmijeniti pa nam cijela ova borba postaje jako teška...

Težak je to oblik pritiska. Zamislite, samo što vas napusti PDV kontrola, dođe carinska, odmah poslije nje, ponovo kontrola PDV-a jer je "neko tražio" ponavljanje postupka. Nevjerovatno je koliko je u našoj zemlji teško ljudima objasniti da poslujete po zakonu.

Dodate li tome da su kontrolori u nekim slučajevima nedovoljno educirani da vrše kontrolu kompleksnih sistema, priča postaje krajnje neprijatna.Prije 11 mjeseci kod ovog našeg klijenta najavila se prva kontrola. Od tada do danas svaki dan se tamo nalazi neka kontrola i neki kontrolor. Od nas se traži da dokumentaciju pripremimo onako kako bi je organi upravljanja trebali pripremiti, a ne mi ili naš klijent. Ipak, kako se to u narodu kaže, "Nije se s rogatim bost!" pa i mi, u skladu s pomenutim, vodimo računa da nas, a ni našeg klijenta, bez ikakvog osnova ne izbodu.

Istina bilo je pokušaja da se dva puta ili čak i tri puta oporezuje nešto što je odavno plaćeno, a dakako i potrošeno (jer Država revnosno troši naše novce), ali srećom, postoje ovdje u BiH veoma vični advokati koji su se specijalizovali za sprečavanje takve prakse.

Dakle, ovaj WWE meč je u toku. Budući da su knjige potpuno ispravne, da se poslovalo po zakonu i da je jedini grijeh predmetne firme što previše dobro radi i trn je u oku "nekima" mi mislimo da jedini epilog može biti pravda i pobjeda.


Tarik Đikić
Vaša zapažanja i komentare možete poslati autoru na e-mail
tarik@djikic.com

Kečerski (WWE) meč sa inspekcijskim organima

Prethodni blogovi

Knjigovodstvene usluge

Knjigovodstvene usluge

Knjigovodstveni paket usluga podrazumijeva knjiženje dostavljene dokumentacije i obuhvata finansijsko knjigovodstvo, materijalno knjigovodstvo, vođenje stalnih sredstava, sitnog inventara, obračun plata itd...

20 godina plus

Đikić d.o.o. - DACC, osnovan je još 1990. godine. Iskustvo i znanje koje smo akumulirali kroz više od 25 godina poslovanja, najbolja su garancija da ćete izborom naše kuće povući pametan potez.

Računovodstvene usluge

Računovodstvene usluge

Firme čije je poslovanje kompleksno, posebno razvijeno, te firme koje kontinuirano ulaze u nove projekte ili se suočavaju sa čestim kontrolama i posebnim zahtjevima, trebaju snažnu podršku poslovanju...