O nama Kontakt informacije Home DACC Đikić d.o.o Blog   Blog

Na koji način radimo i koje usluge pružamo?

 

Nakon što dogovorimo uslove saradnje neophodno je osigurati da proces pružanja usluga bude neometan i na obostrano zadovoljstvo. Iz tog su razloga definisane slijedeće smjernice.

 
Dostava ili preuzimanje dokumentacije
Dostava ili preuzimanje dokumentacije (ovisno o dogovoru) obavljaju se uz dostavnu knjigu i na način dogovoren prilikom definisanja uslova saradnje. Dokumentaciju je na knjiženje moguće dostavljati elektronskim putem ali, budući da zakon tako zahtijeva, dostava originalne dokumentacije mora biti organizovana minimalno jedan put mjesečno.
 
Dostavljanje dokumentacije za PDV
Kako bi na vrijeme bilo moguće pripremiti PDV prijavu dokumentaciju je neophodno dostaviti do 03. u mjesecu za prethodni mjesec. Zbog objetivnih okolnosti za kašnjenja izazvana neblagovremenom dostavom dokumentacije DACC ne može i neće snositi odgovornost.
 
Predavanje PDV prijave
U slučaju da je tako dogovoreno, DACC preuzima obavezu predavanja vaših PDV prijava. U tom slučaju potpisana i ovjerena PDV prijava mora biti na našoj adresi (Augusta Brauna 10/IV) najkasnije do 08. u tekućem mjesecu za prethodni mjesec.
 
Priprema i obračun plata
1. Prijava radnika - Nepostojanje obrasca prijave radnika  u radni odnos može zaustaviti isplatu plata za cijelo preduzeće. Zbog toga je neophodno dostaviti ih prije naloga za obračun, odnosno najkasnije uz nalog za obračun plate.
2. Porezna kartica - Ukoliko novouposleni radnik nema ili ne dostavi poreznu karticu, plata za taj mjesec će biti obračunata bez primjene koeficijenta ličnog odbitka.
3. Predavanje specifikacije plate - Po isplati plate, rok za predaju specifikacije plate u nadležnu poreznu upravu je 24 sata! Uz specifikaciju se predaju i virmani o uplati neto plate, poreza i doprinosa. Tu specifikaciju sa virmanima porezna uprava zadržava, a drugi primjerak ovjerava svojim pečatom i unosi datum prijema. To je dokaz o obračunu i isplati plate na osnovu koji se ista knjiži. Molimo vas da ovu specifikaciju predate na vrijeme i da je ne zadržavate bez potrebe u svom posjedu.
4. Predavanje MIP obrazaca - MIP obrasci (mirovinsko/penziono) neophodno je predati do 15. u mjesecu za prethodni mjesec, ako je plata isplaćena u cjelosti. Važno je da se sa predavanjem ovih obrazaca ne kasni jer kašnjenje može imati ozbiljne posljedice.
 
Ugovori o djelu, naknade članovima UO i autorski honorari
Specifikacije i virmani za isplatu ugovora o djelu, članstva u upravnom odboru i autorskih honorara pripremaju se na bazi potpisanog ugovora između subjekata što praktično znači da ugovor mora biti dostavljen (faxom, e-mailom ili lično) najmanje 24 sata prije obračuna i željenog trenutka isplate.
 
Periodični (godišnji i polugodišnji) obračuni
Godišnji obračun se ne naplaćuje posebno i uključen je u cijenu bez obzira na veličinu usluge. Isto se odnosi i na polugodišnji obračun, naravno ukoliko je riječ o većem preduzeću koje potpada pod obavezu njegove izrade. Kako bi godišnji obračun bio na vrijeme kompletiran i predat, dokumentaciju treba dostaviti do 31. januara tekuće godine za prethodnu godinu.
 
Postavljanje upita
Upit se može postaviti telefonski ili e-mailom. E-mail adresa za postavljanje pitanja u vezi sa propisima i poslovanjem je info@dacc.ba . Broj za telefonske upite je +387(0)33 268-661.
 
Odgovor na pitanje nije uvijek moguće dati odmah, a za neka pitanja je neophodno konsultovati nadležni organ uz naznaku da se radi o tačno određenom pravnom licu jer neke stavove nadležni organi zauzimaju samo za konkretno pravno lice pa tumačenje vrijedi samo u tom slučaju. Odgovore na neke od ovih upita nadležni organi naplaćuju pa ih, ukoliko se odnose samo na vašu kompaniju, plaćate direktno njima. Ostali upiti, u okviru računovodstvene usluge, su besplatni.
 
Zastupanje pred organima kontrole
Đikić d.o.o. preuzima punu odgovornost za obavljeni posao. U skladu s tim za vrijeme kontrole, mi smo uvijek na raspolaganju (ili telefonom ili kada je potrebno lično) kako bi kontroli obrazložili pojedine elemente knjiženja.
 

Za šta ne možemo odgovarati?

Mada većina to ne zna, praktično ste pred zakonom u potpunosti odgovorni za svoje poslovanje i niko ozbiljan ne može obećati da će preuzeti i ponijeti tu odgovornost za vas. To ne znači da mi nastojimo da se izvučemo od odgovornosti i, budući da nas vodi poslovna etika i da svoje klijente smatramo ljudima, a ne robom, mi svoj posao radimo maksimalno odgovorno i ozbiljno shvatajući koliki su ulozi u igri.

Važno je da znate da su najčešći uzroci problema i grešaka upravo na strani najzainteresovanije strane, klijenta. Mnogi se klijenti, na žalost, neodgovorno odnose prema vlastitim kompanijama, a potom krivce traže na drugom mjestu. Mi odlučno odbijamo odgovornost za propuste koje nismo sami uzrokovali i skrećemo vam pažnju na najčešće uzroke grešaka :

 
 • klijent uporno ignoriše upozorenja i savjete,
 • klijent odluči da posluša savjet "pouzdane" osobe,
 • klijent dokumentaciju ne dostavi na vrijeme i zbog toga njegovi izvještaji ili prijave kasne,
 • klijent dostavi netačnu dokumentaciju,
 • klijenti koji koriste isključivo knjigovodstvene usluge sami ne prate propise i stvari rješavaju "po osjećaju",
 • klijenti donose zaključke po analogiji, tj. primjer uzimaju kod drugih kompanija za koje ne vrijede ista pravila.
 
Hvala na razumijevanju!
 

Knjigovodstveni paket usluga podrazumijeva knjiženje dostavljene dokumentacije i obuhvata:


 • Finansijsko knjigovodstvo
 • Materijalno knjigovodstvo
 • Vođenje stalnih sredstava i sitnog inventara
 • Obračun plata i izradu poreskih prijava
 • Pripremu elektronskih naloga za platu (ukoliko klijent ima elektronsko bankarstvo kod najznačajnijih banaka u BiH) ili virmana ukoliko klijent obaveze plaća kroz šaltersko poslovanje
 • Obračun ugovora o djelu, autorskih honorara i slično
 • Pripremu elektronskih naloga za plaćanje ugovora o djelu i sl. (ukoliko klijent ima elektronsko bankarstvo kod najznačajnijih banaka u BiH) ili virmana ukoliko klinet obaveze plaća kroz šaltersko poslovanje
 • Izradu i podnošenje PDV prijave
 • Izradu zakonima propisanih izvještaja
 • Pripremu i sastavljanje godišnjeg obračuna
 

Računovodstvene usluge obuhvataju :


 • Pomoć u pripremi normativnih akata
 • Obavještavanje u vezi sa promjenama propisa
 • Telefonsko i pismeno savjetovanje po vašem upitu
 • Monitoring poslovanja uz upozoravanje na eventualne neregularnosti i/ili pogrešne interpretacije propisa
 • Davanje preliminarnih finansijskih izvještaja
 • Izrada različitih vrsta finansijskih analiza na zahtjev
 • Zastupanje pred organima uprave
 

Ostale raspoložive usluge


 • Preuzimanje dokumentacije na dogovoreni datum
 • Elektronska verzija KIF-a i KUF-a
 • Uvezivanje knjigovodstvenog programa kojim se vrše knjiženja sa istim ili drugim programima ukoliko je takvo povezivanje moguće.

 


Knjigovodstvene usluge

Knjigovodstvene usluge

Knjigovodstveni paket usluga podrazumijeva knjiženje dostavljene dokumentacije i obuhvata finansijsko knjigovodstvo, materijalno knjigovodstvo, vođenje stalnih sredstava, sitnog inventara, obračun plata itd...

Računovodstvene usluge

Računovodstvene usluge

Firme čije je poslovanje kompleksno, posebno razvijeno, te firme koje kontinuirano ulaze u nove projekte ili se suočavaju sa čestim kontrolama i posebnim zahtjevima, trebaju snažnu podršku poslovanju...

20 godina plus

Đikić d.o.o. - DACC, osnovan je još 1990. godine. Iskustvo i znanje koje smo akumulirali kroz više od 25 godina poslovanja, najbolja su garancija da ćete izborom naše kuće povući pametan potez.