O nama Kontakt informacije Home DACC Đikić d.o.o Blog   Blog

Da li moja faktura ima sve potrebne elemente?

Kako funkcionira PDV?

Postoje li djelatnosti koje su oslobođene evidentiranja prometa preko fiskalnih uređaja?

Kako dobiti tačan iznos PDV iz ukupnog iznosa u kome su sadržani i PDV i osnovica na koju je PDV obračunat?

Kako se formira cijena?

Zašto se uopšte toliko insistira na vođenju knjigovodstvene evidencije?

20 godina plus

Đikić d.o.o. - DACC, osnovan je još 1990. godine. Iskustvo i znanje koje smo akumulirali kroz više od 25 godina poslovanja, najbolja su garancija da ćete izborom naše kuće povući pametan potez.

Računovodstvene usluge

Računovodstvene usluge

Firme čije je poslovanje kompleksno, posebno razvijeno, te firme koje kontinuirano ulaze u nove projekte ili se suočavaju sa čestim kontrolama i posebnim zahtjevima, trebaju snažnu podršku poslovanju...

Knjigovodstvene usluge

Knjigovodstvene usluge

Knjigovodstveni paket usluga podrazumijeva knjiženje dostavljene dokumentacije i obuhvata finansijsko knjigovodstvo, materijalno knjigovodstvo, vođenje stalnih sredstava, sitnog inventara, obračun plata itd...