O nama Kontakt informacije Home DACC Đikić d.o.o Blog   Blog

Cijene usluga


Sa trenutno najnižom cijenom od 234 KM sa pdv-om za set knjigovodstvenih usluga za uslužno preduzeće DACC spada u red cjenovno najodmjerenijih agencija na tržištu i nudi odličan omjer obima i kvalitete usluga i cijena.


Usluga koju pružamo je vrhunskog nivoa, iskustvo ključnih ljudi ogromno, a način rada osigurava da su naše cijene primjerene velikom broju malih, srednjih i velikih kompanija.

Šta se i kako obračunava?

Cijena se može obračunavati za dvije vrste usluga, knjigovodstvene i računovodstvene.  Dok je knjigovodstvene usluge relativno lako prebrojati i dok one uglavnom ovise od količine posla, računovodstvene usluge je relativno teško izmjeriti jer pojedini zadaci oduzimaju neproporcionalno mnogo vremena, dok neki drugi traže vanrednu ekspertizu. Ipak, na osnovu parametara i dosadašnjih iskustava izveli smo jedinične cijene po promjeni i procentualno izrazili utrošak vremena potreban za pružanje računovodstvenih usluga pa je po ovom principu vaš račun, manje više, jednak utrošku vremena odvojenog za vas. Mi vjerujemo da je to najbolji i najpošteniji način.

 
Za okvirnu informaciju o tome koliko bi vas knjigovodstvo i/ili računovodstvo zapravo stajalo kontaktirajte nas na e-mail info@dacc.ba ili telefonom na +387 33 268 661. Mi ćemo od vas zatražiti određene parametre i javiti vam se u kratkom roku sa ponudom koja vas ni na koji način ne obavezuje.

Ukoliko niste zadovoljni cijenom koju ste dobili javite nam se da zajednički provjerimo način na koji smo izveli kalkulaciju te da pokušamo pronaći rješenje koje će biti zadovoljavajuće za obje strane.

 


Ko su naši klijenti?

Među našim klijentima nalazi se ili se kroz razne projekte nalazio značajan broj velikih i poznatih imena kao što su KIA motors, Europronet, Program PLUS, Mreža Plus, Planika, GS1, TNT (inTime), Austrijski institut ali daleko najveći broj naših klijenata čine mala i srednja preduzeća koja posluju u raznim oblastima, od trgovine, preko ugostiteljstva i građevinarstva pa sve do proizvodnje ili usluga. Naši su klijenti profitne i neprofitne organizacije, udruženja i savezi. Dakle, gotovo da i nema oblasti u kojoj do sada nismo radili.


Periodične revizije cijena

Cijena se revidira svaka 3 mjeseca. Ona najčešće ostaje ista barem 2-3 ciklusa ali će prije ili kasnije doći do njene korekcije prema dole ili prema gore. Razlog smanjenja ili povećanja cijene krije se isključivo u smanjenju ili povećanju obima poslova koje DACC sa svoje strane mora obaviti kako bi vaše poslovne knjige bile ažurne i u skladu sa zakonom.

Cijena ne zavisi od snage i veličine klijenta, dakle, plaćate samo onoliko vremena koliko se na vas zaista potroši.

Računovodstvene usluge

Računovodstvene usluge

Firme čije je poslovanje kompleksno, posebno razvijeno, te firme koje kontinuirano ulaze u nove projekte ili se suočavaju sa čestim kontrolama i posebnim zahtjevima, trebaju snažnu podršku poslovanju...

Knjigovodstvene usluge

Knjigovodstvene usluge

Knjigovodstveni paket usluga podrazumijeva knjiženje dostavljene dokumentacije i obuhvata finansijsko knjigovodstvo, materijalno knjigovodstvo, vođenje stalnih sredstava, sitnog inventara, obračun plata itd...

20 godina plus

Đikić d.o.o. - DACC, osnovan je još 1990. godine. Iskustvo i znanje koje smo akumulirali kroz više od 25 godina poslovanja, najbolja su garancija da ćete izborom naše kuće povući pametan potez.