O nama Kontakt informacije Home DACC Đikić d.o.o Blog   Blog

Kečerski (WWE) meč sa inspekcijskim organima

Napisao Tarik Đikić u 08:00 AM novembar 15. 2018 Kečerski (WWE) meč sa inspekcijskim organima
Već gotovo 11 mjeseci kod jednog velikog klijenta imamo kontrole raznih nivoa i vrsta poreskih organa. Kontrole su organizirane tako da samo što nas napusti jedna, najavi se druga, slične ili čak iste vrste ali sa drugog nivoa. Toliko su ove kontrole česte da počinjemo sumnjati u dobronamjernost države. Izmislili smo čak i novi termin, "državni mobing" kojim interno opisujemo ovu situaciju. Ipak, ponajviše se osjećamo kao akteri WWE meča (kečeri) s tim što nas nema ko odmijeniti pa nam cijela ova borba postaje vrlo komplikovana...
Pročitaj više

Sve zakonom dozvoljene troškove prebacite na firmu!

Napisao Tarik Đikić u 08:00 AM august 15. 2018 Sve zakonom dozvoljene troškove prebacite na firmu!
Zašto naši poslovni ljudi uporno ne koriste mogućnosti koje im zakon ostavlja? Do skoro su mnogi ljudi praksu prebacivanja troškova na firmu smatrali neopravdanom, pogrešnom pa čak i kriminalnom aktivnošću. Mada se, pogledamo li državne službenike, to čini pogrešnim (u njihovom slučaju i jeste barem sa stanovišta morala), vi ne radite za državu već jedete poduzetnički hljeb sa sedam kora.
Pročitaj više

Zloupotreba položaja

Napisao Suzana u 15:38 PM juli 05. 2018 Zloupotreba položaja
Korupcija je zloupotreba funkcije ili položaja da bi se stekla materijalna korist u vidu novca ili poklona, i ona nematerijalna, u vidu činjenja usluge.
Pročitaj više

MSFI 15 – Prihodi po ugovorima sa kupcima

Napisao u 10:00 AM juni 19. 2018 MSFI 15 – Prihodi po ugovorima sa kupcima
Prihodi se od 2018. godine trebaju evidentirati i prezentirati prema novom MSFI 15, koji uvodi značajne izmjene. Primjenjivaće se retroaktivno, dakle, prilikom sačinjavanja finansijskih izvještaja za 2018. godinu, prihodi za 2017. godiu će se morati „preračunati“ prema novim pravilima.
Pročitaj više

Plaćanje članarine Turističkoj zajednici Kantona Sarajevo

Napisao Suzana u 14:30 PM maj 27. 2018
Obaveza plaćanja članarine Turističkoj zajednici Kantona Sarajevo obavezna je od 18.08.2017. godine. Djelatnosti koje su obavezne plaćati članarinu TZ KS navedene su u Pravilniku o djelatnostima obaveznih članova TZ KS.
Pročitaj više

Boravišna taksa u Federaciji BiH

Napisao Suzana u 10:00 AM maj 20. 2018
Boravišna taksa u Federaciji BiH Nacrt Zakona o boravišnoj taksi F BiH usvojen je početkom 2017. godine. Boravišnu taksu obavezni su plaćati domaći i strani državljani koji koriste uslugu noćenja u ugostiteljskom objektu za smještaj. Evidentiraju se u knjigu gostiju i plaćaju boravišnu taksu za svako noćenje.

Boravišnu taksu plaćaju i vlasnici plovila koja se nalaze na vezu u luci, kada borave na plovilu i sva lica koja borave na plovilu.

I strani državljani plaćaju boravišnu taksu isto kao i domaći državljani.
Pročitaj više

Prethodni blogovi

Reprezentacija ili reklama?
Šta je bitcoin?
Trgovačka knjiga – nova pravila
Elektronska prijava PDV-a
Porodiljska naknada
Stručno osposobljavanje i obaveze
Rent-a-car djelatnost
Blagajna
Otkazivanje ugovora o radu
20 godina plus

Đikić d.o.o. - DACC, osnovan je još 1990. godine. Iskustvo i znanje koje smo akumulirali kroz više od 25 godina poslovanja, najbolja su garancija da ćete izborom naše kuće povući pametan potez.

Knjigovodstvene usluge

Knjigovodstvene usluge

Knjigovodstveni paket usluga podrazumijeva knjiženje dostavljene dokumentacije i obuhvata finansijsko knjigovodstvo, materijalno knjigovodstvo, vođenje stalnih sredstava, sitnog inventara, obračun plata itd...

Računovodstvene usluge

Računovodstvene usluge

Firme čije je poslovanje kompleksno, posebno razvijeno, te firme koje kontinuirano ulaze u nove projekte ili se suočavaju sa čestim kontrolama i posebnim zahtjevima, trebaju snažnu podršku poslovanju...