O nama Kontakt informacije Home DACC Đikić d.o.o Blog   Blog
$

Knjigovodstvo i računovodstvo po najvišim standardima!

Ako trebate agenciju koja će ispuniti ono što je obećala i koja će uslugu pružiti bez skrivenih troškova, onda ste na pravom mjestu. Naša agencija jedna je od najstarijih u Sarajevu i BiH, a usluge računovodstva i knjigovodstva pružamo još od 1990. godine.

Knjigovodstveni paket usluga podrazumijeva knjiženje dostavljene dokumentacije i obuhvata:

- Finansijsko knjigovodstvo
- Materijalno knjigovodstvo
- Vođenje stalnih sredstava i sitnog inventara
- Obračun plata i izradu poreskih prijava
- Pripremu elektronskih naloga za platu (ukoliko klijent ima elektronsko bankarstvo kod najznačajnijih banaka u BiH) ili virmana ukoliko klijent obaveze plaća kroz šaltersko poslovanje
- Obračun ugovora o djelu, autorskih honorara i slično
- Pripremu elektronskih naloga za plaćanje ugovora o djelu i sl. (ukoliko klijent ima elektronsko bankarstvo kod najznačajnijih banaka u BiH) ili virmana ukoliko klinet obaveze plaća kroz šaltersko poslovanje
- Izradu i podnošenje PDV prijave
- Izradu zakonima propisanih izvještaja
- Pripremu i sastavljanje godišnjeg obračuna


Računovodstvene usluge temelje se na knjigovodstvenom paketu usluga i pored njega obuhvataju :

- Pomoć u pripremi normativnih akata
- Obavještavanje u vezi sa promjenama propisa
- Telefonsko i pismeno savjetovanje po vašem upitu
- Monitoring poslovanja uz upozoravanje na eventualne neregularnosti i/ili pogrešne interpretacije propisa
- Davanje preliminarnih finansijskih izvještaja
- Izrada različitih vrsta finansijskih analiza na zahtjev
- Zastupanje pred organima uprave


Ostale raspoložive usluge

- Preuzimanje dokumentacije na dogovoreni datum
- Elektronska verzija KIF-a i KUF-a
- Uvezivanje knjigovodstvenog programa kojim se vrše knjiženja sa istim ili drugim programima ukoliko je takvo povezivanje moguće.
20 godina plus

Đikić d.o.o. - DACC, osnovan je još 1990. godine. Iskustvo i znanje koje smo akumulirali kroz više od 25 godina poslovanja, najbolja su garancija da ćete izborom naše kuće povući pametan potez.

Računovodstvene usluge

Računovodstvene usluge

Firme čije je poslovanje kompleksno, posebno razvijeno, te firme koje kontinuirano ulaze u nove projekte ili se suočavaju sa čestim kontrolama i posebnim zahtjevima, trebaju snažnu podršku poslovanju...

Knjigovodstvene usluge

Knjigovodstvene usluge

Knjigovodstveni paket usluga podrazumijeva knjiženje dostavljene dokumentacije i obuhvata finansijsko knjigovodstvo, materijalno knjigovodstvo, vođenje stalnih sredstava, sitnog inventara, obračun plata itd...